Stichting Scoren Doe Je Samen!

Missie

Stichting Scoren Doe Je Samen heeft tot doel de kennis en know-how die de basis vormen van de methodieken Futsal Chabbab [link naar pagina] en Move2Work [link naar pagina] te delen met andere sociale professionals, (welzijns-)organisaties en gemeenten buiten Nijmegen. De bestuursleden van de stichting volgen relevante media en onderzoeken, zoeken contact met kennispartners en overheden, bezoeken congressen en andere maatschappelijke of politieke bijeenkomsten om behoeften in andere gemeenten en bij andere zorgprofessionals te peilen. Ze grijpen kansen aan om kennis te delen of projecten lokaal op te starten of te ondersteunen die jongeren uit de doelgroep willen versterken d.m.v. sport en coaching.

Achtergrond

Vanaf 2006 zijn er van allerlei onderzoeksactiviteiten rondom Futsal Chabbab opgestart om zicht te krijgen op de methodiek die oprichter Saïd Achouitar heeft ontwikkeld en de werkzame factoren ervan. In 2010 heeft een pedagogiekdocent van de HAN, Richard Sleegers, deze onderzoeken verzameld en voortgezet en met behulp van diverse studenten de methodiek beschreven en onderbouwd. Met steun van de MO-groep is toen in de loop der jaren de methodiek verder onderzocht en beschreven als effectieve sociale interventie (esi) voor de database van MOVISIE [voeg link toe] en n.a.v. de aanvraag van Sportimpuls later ook bij Kenniscentrum Sport [voeg link toe]. Nog altijd begeleid het stichtingsbestuur jaarlijks vele HBO-studenten in hun onderzoeks- en innovatieprojecten [link naar stages en afstuderen op de website van FC Social Work]. Om de verspreiding van deze kennis meer voeten in de aarde te geven is in 2016 de stichting Scoren Doe Je Samen opgericht, passend bij het motto van FC Social Work.

Publicaties

De stichting Scoren Doe Je Samen doet zelf ook onderzoek naar de diverse domeinen waarop zij actief is. Het gaat hier om welzijn, jeugdbeleid, leefbaarheid, arbeidsmarktbeleid, onderwijs en sport. De opgedane kennis tijdens de door ons bezochte bijeenkomsten en onze eigen ervaringen worden verknoopt met de rapporten uit het onderzoeks- en werkveld en zo samengebracht.

Verder stelt de stichting jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag op. Deze zijn hier ook in te zien.

Contact

Meer informatie over de stichting Scoren Doe Je Samen kunt u verkrijgen via de voorzitter: drs. Richard Sleegers, voorzitter@scorendoejesamen.nl

MEER WETEN OVER SCOREN DOE JE SAMEN?

Postadres:

Molenweg 143C
6543 VA Nijmegen

KvK-nummer:

63432536