Move2Work

Wat bieden wij?

  • Ontwikkelingsgerichte dagbesteding voor jongeren/jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar oud.
  • Persoonlijke begeleiding voor jongeren/jongvolwassenen van 16 tot 27 jaar oud.
  • Casemanagement
  • Werkervaringsplekken

Dagbesteding

Wij bieden ontwikkelingsgerichte dagbesteding die vier dagdelen per week bestrijkt. Tijdens de dagbesteding, die uit sport bestaat, richten wij ons op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden, schoolvaardigheden en de algemene ontwikkeling van het individu.

Door onze ervaring met de inzet van sport als middel, weten wij inmiddels dat je van sporten niet alleen fysiek fit wordt. De groei van de mentale fitheid/weerbaarheid is minstens net zo groot. Daarnaast komen bij groepssporten veel situaties aan bod die je in het dagelijkse leven ook tegenkomt. Denk hierbij aan samenwerken, communiceren of omgaan met tegenslag. Doordat wij onze deelnemers continu monitoren tijdens het sporten en hoe zij met bepaalde situaties omgaan, kunnen wij ook gericht met hen gaan werken aan ontwikkelpunten.

Begeleiding

De afgelopen jaren hebben wij gezien dat er, rond de deelnemers van ons dagbestedingsproject, meerdere hulpverleners/partijen aanwezig zijn. Dit loopt vaak op tot wel zeven professionals per jongere. Hierdoor is het voor hen vaak lastig om uit te vinden wie er voor wat is. Dit heeft ons doen besluiten om begeleiding aan te gaan bieden voor onze deelnemers. Zij kunnen dan op één adres, met één professional/partij aan de slag gaan met hun ontwikkeling. Volgens ons biedt dit een zekere rust in het traject van een deelnemer en komt dit ten goede van de ontwikkeling van de individu. Daarnaast zal een traject ook sneller verlopen wat de gemeenschap minder geld kost.

Casemanagement

De casemanager is degene die ervoor zorgt dat iedereen, ook andere hulpverleners in de casus, doet wat is afgesproken met de cliënt, jeugdige en de ouders en daar zelf ook – voor zover het zijn eigen professionele discipline betreft – actief aan deelneemt. Daartoe werkt hij samen met de professionele partners (bv. onderwijs, schuldhulpverlening) aan het domeinoverstijgende hulpverleningsplan. Door de inzet van casemanagement vindt er regie op ondersteuning/zorg plaats waarbij het principe één gezin één plan leidend is. Door afstemming tussen de professionals en prioritering wordt de effectiviteit van ondersteuning/zorg vergroot. Bovendien worden escalatie van de problematiek en onnodige stapeling van ondersteuning/zorg voorkomen.

Werkervaringsplekken

Deze plekken worden aangeboden in combinatie met ons dagbestedingsprogramma. Tijdens het dagbestedingsprogramma worden deelnemers klaargemaakt voor een volgende stap richting werk. Door de ervaringsplekken in eigen beheer te houden, is het voor ons ook makkelijk om de deelnemer te volgen en te ondersteunen. Eventuele obstakels kunnen tijdig gesignaleerd en getackeld worden. Dit bevorderd het ervaren van een succeservaring en daarmee de weerbaarheid van de deelnemer op zijn werkplek.

Financiering

Wanneer na aanmelding blijkt dat er een klik is en dat er gestart gaat worden is het tijd voor de aanmelding. Voor al onze diensten geldt dat er een indicatie vanuit het wijkteam moet komen. Wij bieden zorgverlening die valt onder de WMO, WLZ, Jeugdwet en de Participatiewet. Alle indicaties verlopen via het sociale wijkteam, het brede basisteam jeugd of in het geval van budgetten ´Op Weg Naar Werk´ via een consulent van het Werkbedrijf Rijk Van Nijmegen

Aanmelden

Aanmelden kan door contact op te nemen via mail of telefoon.

Telefoon:

Chiel Woeltjes

06-38357350

E-mail:

move2work@fcsocialwork.nl

Maatwerk is mogelijk!

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Werk en inkomen

Move2Work

  • Cultuursensitief
  • Maatwerk
  • Competentieontwikkeling
  • Vertrouwensband
  • Toekomstperspectief

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTEN?

Vragen? Bel:

024 365 01 11

of kom langs:

De Ruyterstraat 244
6512 GG Nijmegen