Futsal Chabbab

Vanaf 2001 draait in Nijmegen het project ‘Futsal Chabbab’. Dit project combineert zaalvoetbalactiviteiten met huiswerkbegeleiding en coaching op goed gedrag. Doelgroep van de interventie Futsal Chabbab zijn jongeren tussen de 8 en 18 jaar oud in aandachtswijken waar schooluitval hoog is en er overlast op straat wordt ervaren. De interventie richt enerzijds op jongeren die vaak op straat ‘hangen’ en al in de ‘straatcultuur ’betrokken zijn en anderzijds op basisschoolkinderen die zich daar (op latere leeftijd) toe aangetrokken kunnen voelen.

Interventie of wat is Futsal Chabbab

Futsal Chabbab bereikt jongeren door middel van sport (zaalvoetbal), coaching en huiswerkbegeleiding. De trainer bouwt een vertrouwensrelatie met de jongeren op om hen vervolgens op hun gedrag te kunnen coachen. De voetbaltraining is het middel om de jongeren te bereiken en te motiveren. De band die wordt opgebouwd, maakt dat ze blijven. De trainer is dan ook een rolmodel, een voorbeeld voor de jongeren uit de wijk.

De aanpak van Futsal Chabbab is integraal: zij verbindt de leefgebieden (gezin, school én wijk) van jongeren met elkaar. De trainer is de spil in een netwerk rond de jongeren waarin ze gekend worden en hun gedrag (h)erkend wordt. Jongeren worden in en buiten de sportzaal op hun gedrag gecoacht en leren vaardigheden die ook buiten de sport behulpzaam zijn. Kern van de gebruikte benadering zijn ‘positief coachen’, ‘de arm om je heen’ en ‘consequente aanpak’.

Jongeren van wie de schoolprestaties achter blijven, gaan verplicht naar huiswerkbegeleiding. Aanwezigheid en voortgang worden gerapporteerd aan de trainer. Er wordt nauw samengewerkt met gemeente, scholen, jongerenwerk, politie, straatcoaches, et cetera.

De interventie is als erkend volledig goed beschreven opgenomen in de DEI (Database Effectieve Interventies) van MOVISIE, Kenniscentrum voor Sport en Beweging en het Nederlands Jeugdinstituut onder de naam Futsal Chabbab. Daarnaast is de interventie ook opgenomen in de RIVM-database “Gezond leven” van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het ontstaan van Futsal Chabbab in Nijmegen

In het jaar 2001 heeft de wijk Heseveld in Nijmegen last van een groep overlast veroorzakende jongeren. Overal zijn hangplekken, winkeliers klagen over diefstal en de ruiten van de bushaltes worden kapotgeslagen. De politie grijpt meerdere malen in omdat de situatie escaleert.

Vanuit de woningcorporaties en de gemeente kwam er vraag om Saïd’s aanpak op meerdere plekken in de stad aan te bieden. Saïd leidde zijn ‘jongens van het eerste uur’ op om zelf trainers en rolmodellen te zijn, en zo is het balletje sindsdien verder gerold. Futsal Chabbab werkt nu in 6 wijken van Nijmegen: Heseveld, Neerbosch-Oost, Hatert, Waterkwartier, Dukenburg en Lindenholt. Op dit moment worden in 6 wijken in Nijmegen buurtgerichte zaalvoetbalprojecten met daaraan gekoppelde huiswerk- studiebegeleidingenprojecten uitgevoerd. Deze wijkprojecten worden uitgevoerd dankzij de steun van de gemeente Nijmegen. Vanaf 2010 heeft ook in Ede een pilotproject en daarna de interventie jarenlang succesvol gedraaid onder de naam MovIn Ede. Zo kwam Futsal Chabbab onder de aandacht van de MO-groep, MOVISIE en later het NISB (Kenniscentrum Sport en Bewegen).

Vanaf 2013 is Futsal Chabbab opgenomen in de Database Effectieve Interventies van MOVISIE en erkend als ‘goed beschreven’. Met behulp van doorlopend onderzoek en innovatie – grotendeels uitgevoerd door onze stagiaires en afstudeerders – streeft Futsal Chabbab er samen met MOVISIE naar om de effectiviteit van de interventie steeds nader aan te tonen.

Vanaf 2016 is het mogelijk om deze effectieve interventie, met behulp van subsidie vanuit Sportimpuls, uit te rollen in heel het land. Sportimpuls heeft een menukaart waarop een overzicht staat van succesvol sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren ontwikkeld is door verschillende partijen. Interventies die op deze menukaart staan kunnen, met subsidie van Sportimpuls, worden afgenomen van de interventie-eigenaar.

Ook zonder de Sportimpuls is het mogelijk om van onze diensten gebruik te maken. FC Social Work gaat graag in gesprek met andere gemeenten.

Jongerenwerk

Futsal Chabbab

  • Sport-school-wijk
  • Rolmodellen uit de doelgroep
  • Échte pedagogische ingang
  • (Straat)cultuursensitief
  • Integrale jongerenaanpak

Aanmeldformulier

Deelname aan de activiteiten is op eigen risico. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk.

De kracht van Futsal

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTEN?

Vragen? Bel:

024 365 01 11

of kom langs:

De Ruyterstraat 244
6512 GG Nijmegen