Begeleiding

Trajectbegeleiding

Deelnemers aan het Move2Work traject krijgen aan het begin een trajectbegeleider toegewezen. Samen met deze begeleider wordt het hele traject doorlopen en wordt gekeken naar doelen die behaald moeten worden om met succes een vervolgstap te maken. Wekelijks wordt er een moment ingepland om de voortgang van de doelen te bespreken, maar ook om de obstakels aan te pakken waar de deelnemer tegenaan loopt. De deelnemer is eigenaar van zijn eigen traject en bepaalt de richting, de trajectbegeleider staat naast hem/haar en ondersteunt waar het nodig is. Op deze manier wordt een gelijkwaardige relatie opgebouwd waarin gezamenlijk aan de doelen van de deelnemer wordt gewerkt.

Life-coaching

Life-Coaching is een nazorgtraject. Vanuit de praktijk is naar voren gekomen dat jongvolwassenen op een nieuwe werkplek/opleiding/stageplek behoefte hebben aan verdere begeleiding en ondersteuning. Uit onderzoek blijkt dat als de zorg eenmaal ophoudt, de kans op een terugval groter is. Move2Work probeert uitval/terugval te voorkomen door de rol van de trajectbegeleider voort te zetten op de nieuwe werk/leerplek van de deelnemer.

Maatwerk is mogelijk!

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Werk en inkomen

Move2Work

  • Cultuursensitief
  • Maatwerk
  • Competentieontwikkeling
  • Vertrouwensband
  • Toekomstperspectief

MEER WETEN OVER ONZE DIENSTEN?

Vragen? Bel:

024 365 01 11

of kom langs:

De Ruyterstraat 244
6512 GG Nijmegen